از روغن پرتقال، گریپ‌فروت و لیمو که محرک اشتها هستند

برای اتاق پذیرائی استفاده کنید. چند قطره روغن معطر را در یک فنجان آب بریزید و آن را در اتاق اسپری کنید.

🆔 @FadakServicee